ترجمه رسمی

ترجمه رسمی چیست؟

اولین سوالی که از سوی مسئول دفتر برای ترجمه اسناد شما پرسیده میشود این است که ترجمه رسمی باشد یا ترجمه غیر رسمی؟

ترجمه ی مدارک رسمی و حقوقی که توسط مترجم رسمی قوه قضائیه و برروی اوراق رسمی صورت گرفته باشد را ترجمه رسمی می گویند که برای مدارک رسمی کشورها مورد استفاده قرار می گیرد.

فاکتورهای ترجمه رسمی

 • سربرگ قوه قضائیه

سربرگ قوه قضائیه به کاغذهای مخصوصی گفته می شود که دارای آرم قوه قضاییه و شماره سریال به رنگ قرمز هستند و در پس زمینه آنها نام قوه قضاییه به شکل کمرنگی چاپ شده است.

 • سربرگ مترجم رسمی

نام، شماره پروانه و آدرس مترجم رسمی مسئول دارالترجمه که در بالای برگه سمت راست چاپ می شود.

 • امضا و مهر مترجم رسمی در پایین تمام برگه های ترجمه
 • پلمب ترجمه به کپی سند

علاوه بر شرایط بالا یک ترجمه رسمی می تواند مهر دادگستری و وزارت امور خارجه نیز داشته باشد. این دو مهر همیشه الزامی نیستند و بسته به خواست و نیاز مشتریان است.


انواع ترجمه رسمی

 • ترجمه رسمی با مهر مترجم

در این نوع ترجمه , مدارک داخل سربرگ مترجم رسمی ترجمه می شوند و در انتها مترجم آن را مهر و امضا میکند و ترجمه به همراه کپی مدرک پلمپ میشود.

 

 • ترجمه رسمی با مهر مترجم و تائید قوه قضائیه (دادگستری)

در این حالت علاوه بر مهر ،مترجم رسمی دارالترجمه با خرید بارکد و الصاق آن به پلمپ ،مدارک ترجمه را به همراه اصل مدرک توسط نماینده خود به اداره تائید اسناد ترجمه شده قوه قضائیه واقع در میدان حسن آباد ارسال می کند و در صورت نبود مشکلی ترجمه را به تائید قوه قضائیه میرساند.

 

 • ترجمه رسمی با مهر مترجم و تائید قوه قضائیه و وزارت خارجه

برای تائید مدارک توسط وزارت خارجه نیاز است که مدرک ابتدا به تائید قوه قضائیه رسیده باشد. در این حالت مدارک به تائید وزارت خارجه نیز خواهد رسید که در اصطلاح میگویند ترجمه رسمی 3 مهره شده است.

 

نکات مهم:

 • مدارک خارجی در صورتی ترجمه رسمی میشوند که کنسول ایران در کشور متبوعه، مدارک را تائید کنسولی کرده باشد. در اینصورت مدارکی که تائید کنسولی دارند به دارالترجمه ارائه میشوند و پس از ترجمه و خرید بارکد به اداره مترجمان رسمی قوه قضائیه ارسال و تائید میگردند. البته اخیرا سامانه تاک در وزارت خارجه جهت تائید مدارک تحصیلی صادره از دانشگاه های خارج کشور  ایجاد شده است که راهنمائی های لازم جهت تائید مدارک خارجی در آن موجود است.
 • در صورتی که به نسخه اضافه ترجمه نیاز دارید،طبق نرخنامه با 25 درصد قیمت نرخ نامه نسخه های دوم یا سوم یا بیشتر تحویل میگردد. البته بدیهی است که در صورتیکه نسخه دوم نیاز به تائیدات دادگستری و خارجه داشته باشد ، هزینه تائیدات کامل دریافت میگردد.
 • مترجم رسمی حق دخل و تصرف در مدارک یا ترجمه های آنها را ندارد و صرفا مجاز به ترجمه عین مدرک میباشد.
 • ارائه اصل مدارک به دارالترجمه الزامیست ولی البته پس از رویت اصل مدارک و گرفتن کپی از آنها میتوانید مدارک خود را پس بگیرید. هرچند در صورتی که نیاز به تائیدات دادگستری و خارجه باشد، اصل مدارک نیز دردفتر ترجمه رسمی باقی میماند تا به رویت اداره تائید اسناد اداره مترجمان برسد.