ترجمه شفاهی

ترجمه شفاهی (همزمان) چیست؟

از جمله زیر شاخه های زبان شناسی ترجمه شفاهی و یا ترجمه همزمان است. ترجمه شفاهی بر زبان گفتار متکی است به طوری که مترجم شفاهی به سخنگوی زبان مبدا گوش می دهد,محتوای گفته شده را درک می کند و به زبان هدف آنچه را که درک کرده بازگو می کند. ترجمه شفاهی با محدودیت زمانی همراه است. محدودیت زمانی در ترجمه شفاهی به این صورت است که گاهی مترجم همزمان با سخنران ترجمه می کند یا گاهی سخنران بعد از هر چند خط سخن خود را مکث می کند تا مترجم ترجمه کند.

ترجمه شفاهی به سه دسته تقسیم میشود:

 • ترجمه همزمان (Simultaneous Translation)

در این ترجمه که اصولا به کمک گوشی و دستگاه انجام میگیرد، مترجم، همزمان با شنیدن گوینده به ترجمه او میپردازد. معمولا مترجم داخل یک اتاقک (booth) مستقر است که عایق صداست و از طریق گوشی صدای گوینده را میشنود و داخل میکروفون صحبت میکند. صدای مترجم همزمان به این روش به گوش حضار از طریق گوشی رسانده میشود. این نوع ترجمه شفاهی عموما در همایش ها،کنفرانس ها، سمینار ها و کارگاه های آموزشی مورد استفاده قرار میگیرد.

 • ترجمه متوالی (Consecutive Translation)

در این حالت ترجمه شفاهی، مترجم یک یا چند دقیقه به گوینده گوش میدهد و معمولا با کمک یادداشت برداری یا حافظه قوی به ترجمه شفاهی سخن گوینده میپردازد.

 • ترجمه درگوشی (Whispering Interpretation)

در این حالت که معمولا در جلسات غیررسمی مقامات و یا در دادگاه ها مورد استفاده قرارمیگیرد، مترجم با رعایت فاصله فیزیکی پشت شخصی که ترجمه برای او انجام میگیرد می ایستد و به طور همزمان در گوش او ترجمه را نجوا میکند.

ویژگی های مترجم شفاهی

 1. داشتن سواد بسیار عمیق نسبت به زبان مبدا و مقصد در تمام زمینه ها و تمام لحن ها (عامیانه، رسمی و غیره)
 2.  شناخت فرهنگ کشورهای مورد نظر
 3. پیگیری و آگاهی از آخرین اخبار
 4. تمرکز کافی درحین ترجمه
 5. صدا و طرز بیان مناسب
 6. داشتن اعتماد به نفس
 7. با درایت باشد تا بتواند هنگام مواجه با مشکل در امر ترجمه بهترین راه را برگزیند به عنوان مثال وقتی از یافتن معادل واژه یا اصطلاحی باز ماند، با توجه به وقت کوتاهی که در اختیار دارد، توضیح چند کلمه ای به جای معادل بدهد.
 8. به روز بودن