تعرفه خدمات ترجمه رسمی و غیر رسمی

تعرفه خدمات ترجمه

هزینه ترجمه رسمی

هزینه ترجمه رسمی شامل هزینه ترجمه به علاوه خدمات دفتری ( کپی ،پرینت و پلمب) میباشد.

در حال حاضر هزینه ترجمه رسمی اسناد و مدارک طبق نرخنامه رسمی اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی  محاسبه میگردد.

 

هزینه ترجمه غیر رسمی

هزینه ترجمه غیر رسمی بعد از رویت متون قابل اعلام است.