استخدام مترجم فرم زن و دفتردار

آگهی استخدام مترجم فرم زن و دفتردار دفتر ترجمه رسمی 502 در جهت تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز، به یک مترجم فرم زن حرفه ای با سابقه کار و نیز یک دفتردار با سابقه کار نیاز دارد از این رو بیشتر بخوانید