تعرفه خدمات ترجمه رسمی و غیر رسمی

تعرفه خدمات ترجمه

هزینه ترجمه رسمی

هزینه ترجمه رسمی شامل هزینه ترجمه به علاوه خدمات دفتری ( کپی ،پرینت و پلمب) میباشد.

در حال حاضر هزینه ترجمه رسمی اسناد و مدارک طبق نرخنامه رسمی کانون مترجمان رسمی  محاسبه میگردد.

دانلود تعرفه دارالترجمه

به ازای هر مدرک مبلغ 15000 تومان بابت خدمات دفتری اخذ میگردد و در اسناد ملک به ازای هر نقل و انتقال 10000 تومان و در شناسنامه به ازای هر رویداد ازقبیل ازدواج و غیره 5000 تومان به مبلغ ترجمه افزوده میشود.

درمورد نسخه دوم، 25 درصد هزینه اولیه تا 6 ماه قابل پرداخت است و پس از آن به نرخ ترجمه جدید محاسبه میشود.

هزینه ترجمه غیر رسمی

هزینه ترجمه غیر رسمی بعد از رویت متون قابل اعلام است.